Trang Chủ Chính Thức - Moto88 sòng bài trực tuyến

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

      Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính, tạo chuyển biến tích cực mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân tránh tiêu cực, phiền hà sách nhiễu trong giải quyết các thủ tục hành chính.

       Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm cho viên chức, người lao động tại các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. Khuyến khích người dân, tổ chức doanh nghiệp tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch trên môi trường mạng internet; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Trung tâm Y tế moto88 sòng bài trực tuyến triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng (//dichvucong.laichau.surepix.com) và dịch vụ bưu chính công ích.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

- Tuyên  truyền kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính(PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)

- Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 trong hoạt động của đơn vị.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân,gắn với kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân.

- Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động thực thi công vụ của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trưởng các khoa, phòng, Trạm Y tế chịu trách nhiệm trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính của huyện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị; quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân./

     Thu Trang - TCHC


Tác giả: Nguyễn Vân-CTXH
Nguồn://soyte.laichau.surepix.com/ttytsinho/cai-cach-hanh-chinh/tin-cai-cach-hanh-chinh/bai-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thống kê truy cập
Hôm nay : 72
Hôm qua : 109